HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN

Công ty Kế toán Sao Vàng đủ điều kiện hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật

Công ty Kế toán Sao Vàng đủ điều kiện hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật

19:24 | 03/05/2015

Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam xác nhận,Công ty Kế toán Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện để hành nghề kế toán và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề kế toán.

Dich_vu_ke_toan_04

Công ty Kế toán Sao Vàng đủ điều kiện hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật

Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam xác nhận,Công ty Kế toán Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện để hành nghề kế toán và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề kế toán. 
H_100_1

Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán

Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán theo Quyết định số  32/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007. 
H_100_3

Hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán

Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam hướng dẫn tóm tắt một số điểm chính dưới đây thuộc phạm vi chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán để áp dụng thống nhất cho tất cả các công ty kinh doanh dịch vụ kế toán, các cá nhân hành nghề kế toán và người làm kế toán nói chung với phương châm “dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra”. 
H_100

Thông tư 72 /2007/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán

Thông tu này hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán 
H_100_60

Công việc phải thực hiện sau khi thành lập doanh nghiệp

Những công việc phải thực hiện sau khi thành lập doanh nghiệp. Theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật kế toán, Luật thuế
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3911 0942.05.04.07 0914.19.07.07