XỬ PHẠT VỀ THUẾ

H_100_27

Phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn

Theo Điều 10, Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn quy định như sau : 
H_100_26

Phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Theo Điều 11, Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định như sau : 
H_100_25

Hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định

Theo Điều 7, Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định như sau : 
H_100_24

Hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế

Theo Điều 6, Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế quy định như sau : 
H_100_23

Phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định

Theo Điều 5, Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định quy định như sau :
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3911 0942.05.04.07 0914.19.07.07