TIN KẾ TOÁN

H_100_2
( 17/12/2015, 21:14 )
Luật Kế toán (sửa đổi) gồm 6 Chương, 74 Điều, quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

 
1
( 24/11/2015, 14:58 )
Chiều 20/11, Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Kế toán (sửa đổi) với 391/392 đại biểu tán thành, chiếm 79,15% tổng số đại biểu Quốc hội.

 
18
( 08/01/2015, 13:17 )
Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế toàn bộ Quyết định 15, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015 và áp dụng cho việc lập và trình bày BCTC từ năm 2015 trở đi;

 
19
( 18/07/2014, 14:55 )
Dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán đã được Bộ Tài chính hoàn thiện, sau khi tiếp thu tổng số 75 ý kiến tham gia của 15 bộ, ngành, 36 UNND tỉnh, thành phố trực thuộc TW và các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức. Nhìn chung các ý kiến tham gia đều nhất trí với sự cần thiết, hình thức, nội dung của dự thảo Luật.

 
E_012
( 06/12/2013, 13:50 )
Sau gần 10 năm được áp dụng, Luật Kế toán 2003 đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế, lạc hậu so với thực tiễn phát triển của nền kinh tế. Nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng, đã đến lúc Luật cần phải sửa đổi để phù hợp hơn với bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với quốc tế.

 
E_012
( 04/11/2013, 08:53 )
Khi nào chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán của Việt Nam (CPA Việt Nam) được các nước trong khu vực thừa nhận, để người Việt Nam có thể dễ dàng làm việc tại các nước trong khu vực là sự quan tâm và mong muốn của những người làm nghề kế toán, kiểm toán ở Việt Nam. Theo cam kết quốc tế, năm 2015 Việt Nam phải mở cửa thị trường dịch vụ tài chính, trong đó có việc thừa nhận lẫn nhau về chứng chỉ hành nghề. Việt Nam đã chuẩn bị gì cho việc này và làm thế nào để đạt được điều đó?

 
E_012
( 11/10/2013, 11:03 )
Theo tin từ Bộ Tài chính: Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo thông tư ban hành 8 chuẩn mực kế toán (VAS) lần 1

 
CONG_TY_SAO_VANG_500_250_2
( 08/08/2013, 13:11 )
Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1: Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác(VSQC 1) (ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính)


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3911 0942.05.04.07 0914.19.07.07