Biểu phí các dịch vụ

BIỂU PHÍ CÁC DỊCH VỤ

=================

 

 

1- PHÍ DỊCH VỤ  CHO THUÊ VĂN PHÒNG - VĂN PHÒNG ẢO (Xem chi tiết)

2- PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT (Xem chi tiết)

3- PHÍ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY (Xem chi tiết)

4- PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP (Xem chi tiết)

5- PHÍ DỊCH VỤ CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN  (Xem chi tiết)

     (Của Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam) 

6- PHÍ DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY (Xem chi tiết)

7- PHÍ DỊCH VỤ THUẾ (Xem chi tiết)

8- PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN (Xem chi tiết)

9- PHÍ DỊCH VỤ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG (Xem chi tiết)

 

 

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ, phí dịch vụ của Golden Star

Mời quý khách liên hệ Golden Star theo thông tin sau 

Thông tin địa chỉ và số điện thoại liên lạc(Xem chi tiết)