Biểu phí dịch vụ tư vấn luật

 

PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT

 

STT

DỊCH VỤ

PHÍ DỊCH VỤ

Tối thiểu

Tối đa

1

Soạn thảo công văn, đơn từ và các văn bản giấy tờ khác

500.000 đồng/văn bản

5.000.000đồng/văn bản

2

Soạn thảo hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh tế

1.000.000đồng/hợp đồng

20.000.000đồng/hợp đồng

3

Tư vấn và thẩm định hợp đồng

1.000.000đồng/hợp đồng

20.000.000đồng/hợp đồng

4

Tư vấn về Doanh Nghiệp - Đầu tư- Thương mại -Thuế

500.000đồng/giờ

5

Giải quyết tình huống pháp lý bằng tư vấn trực tiếp theo hết vụ việc và soạn thảo văn bản

5.000.000đồng/tình huống

50.000.000đồng/tình huống

 

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ, phí dịch vụ của Golden Star

Mời quý khách liên hệ Golden Star theo thông tin sau :

Thông tin địa chỉ và số điện thoại liên lạc(Xem chi tiết)