Giá chữ ký số - Token

 

GÓI MUA MỚI

Thời gian sử dụng

1 năm

2 năm

3 năm

Khuyến mãi

Tặng thêm 06 tháng

Tặng thêm 09 tháng

Tặng thêm 12 tháng

Phí dịch vụ (đồng)

990,000

1,508,000

1,990,000

Phí token (đồng)

450,000

450,000

 Miễn phí

Phí xác thực Certificate do Bộ TTTT thu (đồng)

186,000

464,000

726,000

Giá chưa gồm VAT (đồng)

1,626,000

2,422,000

2,716,000

Giá đã có VAT (đồng)

1,788,000

2,664,000

2,988,000

 

Thông tin địa chỉ  giao dịch vụ điện thoại liên lạc (Xem chi tiết)