Phí dịch vụ cho Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài

PHÍ DỊCH VỤ 

CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

=================

 

 

 

1- Phí dịch vụ thành lập văn phòng đại diện

    của doanh nghiệp nước ngoài (Xem chi tiết)

2- Phí làm dịch vụ cho văn phòng đại diện  (Xem chi tiết)

 

 

 

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ, phí dịch vụ của Golden Star

Mời quý khách liên hệ Golden Star theo thông tin sau :

Thông tin địa chỉ và số điện thoại liên lạc(Xem chi tiết)