Phí dịch vụ giải thể công ty

PHÍ DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY

======================

 

I- CÔNG VIỆC GOLDEN STAR SẼ THỰC HIỆN

 

1.    Tư vấn các Quy định của Pháp luật về giải thể công ty

2.    Tư vấn hoàn thiện sổ sách kế toán

3.    Tư vấn hóa đơn, chứng từ khi giải thể

4.    Tư vấn thanh lý tài sản, nợ phải trả trước khi giải thể (nếu có)

5.    Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu theo quy định của pháp luật về giải thể công ty;

6.    Lập hồ sơ giải thể gửi Cơ quan thuế

7.    Nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Cơ quan thuế;

8.    Nhận kết quả khóa mã số thuế  từ Cơ quan thuế;

9.    Lập hồ sơ giải thể gửi cơ quan có thẩm quyền;

10.  Trả con dấu;

11.  Nộp hồ sơ giải thể tại  cơ quan đăng ký kinh doanh/Sở Kế Hoạch & Đầu Tư;

12.  Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty

* Thời gian hoàn thành: Từ 30-45 ngày làm việc. Thời gian có thể thay đổi nếu thời gian thực hiện khóa mã số thuế của cơ quan thuế kéo dài.

 

II- PHÍ DỊCH VỤ

 

1.Phí dịch giải thể công ty : 3.500.000 đồng.

 Nếu đã có thông báo khóa mã số thuế (hoàn thành nghĩa vụ thuế) của Cơ quan thuế thì phí dịch vụ giải thể là 1.000.000 đồng.

2.Các công việc sau sẽ tính phí riêng (đối với trường hợp phức tạp, phát sinh hóa đơn chứng từ  nhiều)

-     Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế.

-     Kiểm tra, soát xét và hoàn thiện hồ sơ kế toán, hồ sơ quyết toán thuế;

-     Giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế.

* Mức phí trên sẽ được tính dựa trên ngành nghề kinh doanh, số lượng hóa đơn phát sinh hàng tháng, doanh thu hàng tháng, số lượng lao động.

Lưu ý:

 Phí dịch vụ trên chưa bao gồm thuế VAT, lệ phí đăng báo giải thể, tiền thuế, tiền phạt (nếu có).

 

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ, phí dịch vụ của Golden Star

Mời quý khách liên hệ Golden Star theo thông tin sau :

Thông tin địa chỉ và số điện thoại liên lạc(Xem chi tiết)