Phí dịch vụ kế toán

PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

=================

 

1- Phí dịch vụ kế toán, khai thuế hàng tháng - Kế toán trọn gói (Xem chi tiết)

2- Phí dịch vụ kế toán trưởng (Xem chi tiết)

3- Phí dịch vụ làm sổ sách kế toán - Lập báo cáo tài chính (Xem chi tiết)

4- Phí dịch vụ soát xét sổ sách kế toán, báo cáo tài chính (Xem chi tiết)

5- Phí dịch vụ phân tích báo cáo tài chính (Xem chi tiết)

 

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ, phí dịch vụ của Golden Star

Mời quý khách liên hệ Golden Star theo thông tin sau :

Thông tin địa chỉ và số điện thoại liên lạc(Xem chi tiết)